Gradske službe


HEP ODS d.o.o. Pula

HEP ODS d.o.o. - ELEKTROISTRA Pula za distribuciju električne energije na području Primorsko-goranske županije, koja se kao javna usluga obavlja sukladno Zakonu o tržištu električne energije.

Potrošački telefon : 0800 300 411

Vergerijeva 6, 52100 Pula

VODOVOD d.o.o. Pula

VODOVOD d.o.o. Pula je komunalno društvo koje pruža usluge vodoopskrbe zdravstveno ispravnom pitkom vodom.

Prijava kvara: 052/529-972

Radićeva 9, 52100 Pula

HERCULANEA d.o.o. Pula

Pula HERCULANEA d.o.o. komunalno društvo za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom.

Telefon : 052/638-416

Trg I istarske brigade 14, 52100 Pula

Eurostyle upravljanje nekretninama d.o.o.

Zadnje novosti

Trinajstićeva 1, Pula

052/495-936

tehnika@eurostyle.hr