Najčešća pitanja


Zato što vlasnici stanova i poslovnih prostora u zgradama, koji su istovremeno i suvlasnici zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, moraju izvršavati obveze u svezi održavanja i upravljanja objektom, propisane zakonima i drugim pozitivnim propisima.

Obveze koje se moraju ispunjavati odnose se na:

  • održavanje zgrade u graditeljskom i funkcionalnom stanju,
  • izvođenje nužnih i hitnih popravaka na zgradama,
  • osiguranje zgrade,
  • provođenje mjera zaštite od požara,
  • deratizacija i dezinsekcija,
  • prikupljanje sredstava zajedničke pričuve koja služe za podmirenje troškova održavanja zgrade te obavljanje svih drugih poslova vezanih za održavanje zgrade.

U slučaju nepoštivanja propisanih obveza, suvlasnici mogu odgovarati prekršajno i kazneno. Stoga suvlasnici nekretnina trebaju izvršiti odabir upravitelja koji se brine o redovitom održavanju zgrade (nekretnine), prikupljanju sredstava pričuve, pregledu zgrade, osiguranju zgrade, izradi plana i programa radova na zgradi, izvođenju nužnih i hitnih popravaka, te obavljanju svih drugih poslova koji su vezani za održavanje i upravljanje zgradom i na koje upravitelja ovlaste suvlasnici zgrade.

Na sastanku suvlasnika zgrade, donosi se odluka o izboru ili promjeni upravitelja i o tome sačinjava zapisnik suvlasnika kojega moraju potpisati suvlasnici zgrade koji imaju udio u suvlasništvu zgrade veći od 50% od ukupne površine svih stambenih i poslovnih prostora u zgradi (dakle, većina po vlasničkim dijelovima).

Obrasce odluke možete preuzeti OVDJE

Za pojašnjenje ili više informacija kontaktirajte nas putem E-maila ( ubaciti upitnik) ili telefona i dogovorite još danas termin sa našim stručnim djelatnicima.

Predstavnik suvlasnika zgrade je osoba koja vodi brigu o zgradi (dojavljuje kvarove, hitne intervencije, male popravke, promjene vlasnika, itd.), te je u stalnoj vezi s upraviteljem. Predstavnika biraju ostali suvlasnici i to potvrđuju svojim potpisima, i to natpolovičnom većinom prema veličini suvlasničkog udjela. Predstavnik zgrade je izuzetno važna osoba, jer je on prva spona između upravitelja i suvlasnika zgrada.

I zgrade koje nemaju predstavnika suvlasnika moraju imati upravitelja. Zgrade koje ne izaberu upravitelja po svojoj želji vode se pod takozvanom «prinudnom upravom». To često otežava i usporava izvođenje bilo kakvih zahvata na zgradi. Stoga mi u EURO-STYLE-u svakako preporučamo suvlasnicima da se organiziraju i potrude izabrati predstavnika, radi što boljeg funkcioniranja zgrade na zadovoljstvo i suvlasnika i upravitelja.

Vatrogasni aparati se upotrebljavaju za početno gašenje požara koji se još nisu proširili, a hidrantski sustav se koristi kada je požar već proširen.

U stambenim zgradama koje imaju ugrađenu hidrantsku mrežu, prema Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje, ta mreža mora biti ispravna i u funkciji i mora se ispitivati jednom godišnje od strane ovlaštene ustanove.

U objekte se moraju postavljati vatrogasni aparati i u slučaju kada imaju ugrađenu stabilnu instalaciju za gašenje požara i hidrantsku mrežu, prema Pravilniku o održavanju i izboru vatrogasnih aparata.

Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima svaka zgrada mora biti primjereno osigurana. Osiguranje se vrši u skladu sa Zakonom o osiguranju. Suvlasnici mogu tražiti od upravitelja da osigura zgradu i u većem obimu od propisanog.

Koji su popravci u stanu uključeni i mogu se platiti iz pričuve.

U stanu odnosno posebnom dijelu zgrade iz sredstava zajedničke pričuve održavaju se samo zajednički dijelovi i to temeljem međuvlasničkog ugovora i popisa zajedničkih dijelova zgrade. U posebnom dijelu nalazi se zajednička odvodna i dovodna instalacija (uglavnom sve što je u zidu i podu), nosiva konstrukcija i dimnjaci.

Redovni mjesečni servis je obvezatan prema Pravilniku o tehničkoj kontroli dizala za vertikalni prijevoz osoba i tereta.

Godišnju kontrolu provodi Zavod za ispitivanje kvalitete, prema Pravilniku o tehničkoj kontroli dizala za vertikalni prijevoz osoba i tereta. Po kontroli, ZIK izdaje Izvještaj o ispravnosti dizala.

Atestiranje obuhvaća:

  • Dizala
  • Hidrante
  • Gromobransku instalaciju
  • Električnu instalaciju

Te se kontrole vrše u skladu sa zakonskim propisima i obveza su koju suvlasnici ne mogu odbiti. Vrše se periodično kako je propisano, a njima se utvrđuju ispravnost i nedostaci koji se moraju otkloniti.

Da, temeljem Međuvlasničkog ugovora 51% vlasnika odnosno suvlasnici koji imaju udio veći od 50% ukupne površine posebnih dijelova (stanova, poslovnih prostora)

Eurostyle upravljanje nekretninama d.o.o.

Zadnje novosti

Trinajstićeva 1, Pula

052/495-936

tehnika@eurostyle.hr